Övrevåning Musikrummet/Fria leken
Rörelserummet
Biblioteket/Resursrummet
Naturvetenskapsrummet
Toiletter
Omklädningsrummet
Bygg-och konstruktionsrummet
Matsal
Köket
Ateljé och skapanderummet
Pyssel och skapanderummet
Pyssel och skapanderummet
Fria leken/Pysselrummet
Fria leken/fantasi rummet
Sagohörnan
Skötbord
Lekrummet/sovrummet/fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel
Musikrummet/Fria leken
Rörelserummet
Hall
Naturvetenskapsrummet
Omklädningsrummet
Hall
Bygg- och konstruktionsrummet
Matsal
Ateljé och skapanderummet
Atelje och skapanderummet
Pyssel och skapanderummet
Trappan ner till bottenvåning (småbarnsavdelning)
Fria leken/Pysselrummet
Omklädningsrummet/Toaletter
Lekrummet/sovrummet/fria leken/Musikrummet
Lekrummet/sovrummet/fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel
Matsal/Skapande/Pyssel