Välkommen till Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17. Förskolan ryms i nyrenoverade, ljusa och rymliga lokaler som redan från början var avsedda för att bedriva förskoleverksamhet, enligt områdets stadsplan. 

Vi anpassar öppettiderna efter familjernas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Ramtiden är den maximala öppettid förskolan kan erbjuda. Föräldrarnas behov av öppettider följas upp kontinuerligt av rektorn som är huvudmannens representant. Vi erbjuder både hel och deltidsplatser.

Verksamheten består av 44 barn på tre avdelningar fördelat på två plan (1-2 åringar bv.; 3-4 åringar & 4-5 åringar 1 tr.). Båda plan har egen entré. Alla pedagoger med olika erfarenheter, kunskaper, kompetenser, bakgrund och kön är viktiga i arbetet med barnen och i strävan att nå våra mål. Varje avdelning leds av en förskolelärare. 

Alla avdelningar går regelbundet på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute varje dag. Områdets fantastiska miljö och utbud inbjuder till mycket rörelse, lek och andra aktiviteter. Vi följer Stockholms stads och miljöförvaltningens rekommendationer då det gäller parker med accepterade bullernivåer.

Förskolan utnyttjar även Stockholms stads kulturella utbud i form av teater, museer, utställningar osv. för att kunna ge våra barn kulturella upplevelser och uppmuntra och utveckla deras förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Förskolan lägger stor vikt i att verksamhetens lokaler ska vara ändamålsenliga, innehållsrika, stimulerande och inbjudande för barnen. Materialet ska vara pedagogiskt upplagt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna ta fram det och starta aktiviteter. 

Förskolan har även ett internationellt fokus med ett barn och personalgrupp som representerar olika kulturer och modersmål. Barnens förmågor att uttrycka sig i olika former (språk och kommunikation) är något vi vill stödja och uppmuntra på Eudora förskola.

Verksamheten strävar därför efter att integrera och introducera det engelska språket jämsides med svenskan redan från tidig ålder. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på Eudora Förskola genom att anställa både svenska och engelsktalande pedagoger.

Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning såsom pedagogisk handledning är en viktig del i förskolans utvecklingsarbete.

Med vänliga hälsningar

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Download: English version:

News/Nyheter

 • God Jul och Gott Nytt År

  God Jul och Gott Nytt År

  I år har onekligen varit ett utmanande år för hela samhället och givetvis även för förskolan – tack för att ni har hållit i, hållit ut och ställt om. Inför en efterlängtad, om än annorlunda, julledighet önskar vi pedagoger alla våra familjer en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2022. Tack för att vi få arbeta med era underbara barn. Vi ses igen på måndag den 10:e januari 2022.

  2021-12-20 07:04
 • Lucia är inställt, ni kommer att få en film.

  Lucia är inställt, ni kommer att få en film.

  Hej alla föräldrar

  På grund av FHM rekommendationer och en ökning av den nya coronavarianten omikron har vi beslutat att ställa in Luciafirandet på måndagen den 13 december 2021. Istället kommer vi att spela in Luciatåget och konserten/musikalen imorgon den 9 december och dela filmen med alla våra föräldrar via en länk på Google Drive. Vi tackar er för er förståelse och ert stöd med detta.

  Hi all parents, 

  Due to recommendations from the health authorities and an increase of the new corona variant omikron we have decided to cancel the Lucia celebration on Monday December 13th 2021. Instead we will record the Lucia program and concert / musical tomorrow December 9th and share the video with all parents via a link on Google Drive. We thank you for your understanding and your support with this

  Kind regards

  Staff Eudora Preschool

  2021-12-09 08:19

Fler nyheter

Arbeta hos oss

Vi söker alltid kompetenta medarbetare till vår verksamhet. Kontakta oss om de lediga jobb som finns just nu.

Kontakt formulär laddas ner här!