Ansök om förskoleplats

Stockholms stad införde den 3 oktober 2014 ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i förskola. Anledningen till att staden infört det nya gemensamma ansökningssystemet är att det ska bli lättare för föräldrarna att ansöka, och lättare för kommunen och de fristående anordnarna att överblicka hur många som står i kö. 

Det nya systemet innebär även att man som vårdnadshavare kan ansöka både till kommunal och privat verksamhet i en så kallad e-tjänst. Du som har ansökt om plats för ditt barn i någon fristående verksamhet behöver prioritera max 5 verksamheter bland dem du har valt. Du behöver också kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Så här ansöker du om plats på Eudora Internationella Förskola: 

Logga in i Min barnomsorg, som du når med e-legitimation på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/ och följ instruktionerna.