Åtgärder vi har vidtagit på Eudora Internationella Förskola

Åtgärder vi har vidtagit på Eudora Internationella Förskola

- Vi tar inte emot externa besökare (inga visningar, de får ringa och prata med rektor eller annan utsedd medarbetare).

- Vi har inte aktiviteter på andra platser än förskolan.

- Vi avbokar besök på teatrar/museum mm där det förekommer folksamlingar.

Vi är just nu extra restriktiva kring närvaro på förskolan. Om ditt barn får en luftvägsinfektion, även lindrig, uppmanas ni nu att hålla barnet hemma tills det är frisk och två dagar till - i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya direktiv 11 mars. Eudora Internationella Förskola fortsätter att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi in smitta på  förskola kommer vi att informera er alla direkt och vidta större åtgärder.

Vad gör vi?
- Vi fortsätter att ha den fantastiska verksamhet vi har genom att vara på förskolan samt ute i naturen, gör extra “studiebesök” i olika lekparker, hitta på äventyr, skattjakt, matematik mm!
- Vi är noga med handhygien (tvål och vatten är det bästa mot virus)

Många upplever det svårt att bedöma när ett barn får vara på förskolan eller när det bör ringas hem. Här kommer några punkter som hjälp:

- Barn som är sjuka ska inte vara på förskolan.

- Symtom att vara uppmärksamma på är feber, hosta och /eller halsont. Vid ett eller flera av dessa symtom ska barnet alltid vara hemma (Stockholm stad rekommenderar alla föräldrar att hålla barn med förkylningssymtom hemma).

- Om ditt barn har varit hemma och i övrigt är symtomfritt efter två dagar  är hen välkommen tillbaka till förskolan. Detta även om lindrigare “ihållande hosta” som kan hänga kvar flera veckor finns kvar. Självklart under förutsättning att allmäntillståndet är normalt och orken att vara på förskolan finns. Om pedagogerna gör bedömningen att hostan/allmäntillståndet blivit värre och påverkar barnet, kommer de att kontakta er.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla föräldrar som tagit stort ansvar och följt våra uppmaningar om att vara hemma under inkubationstiden. Detta har fungerat mycket bra trots att vi var mer restriktiva än myndigheterna initialt. Stort tack!

2020-03-16 16:14