Information om dataskyddsförordningen även kallad GDPR

Information om dataskyddsförordningen även kallad GDPR

Den 25 maj träde den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) i kraft. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom Eudora Internationella Förskola.

För oss är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, dina personuppgifter, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt barns namn och personuppgifter. Om vi på Eudora Internationella Förskola skulle behandla dina personuppgifter för något annat ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter till statistiska centralbyrån, utbildningsförvaltningen, Stockholmstad Anordnarwebben och Skatteverket, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Om du vill avregistrera dig från våra informationsutskick i form av veckobrev och månadsbrev, kontakta gärna förskolechefen på kontakt information längst ned i mejlet. På Eudora Internationella Förskolas hemsida hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Följ länken:

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) på svenska och engelska

2018-07-04 10:23