På söndagen samlades tiotusentals människor vid Sergels torg

På söndagen samlades tiotusentals människor vid Sergels torg

På söndagen samlades tiotusentals människor vid Sergels torg för att manifestera kärlek och solidaritet för offren efter lastbilsattacken som ägde rum på fredag eftermiddag.

Tillsammans med min familj bestämde vi oss att promenera till Sergels torg för att visa vårt stöd. Jag blev djupt rörd av den kärlek och respekt människorna visade för de omkomna och den sammanhållning som tusentals människor visade för att hedra offren. Det var helt otroligt att se människor från olika kulturer och bakgrund  stå sida vid sida och ansluta sig till manifestationen. När människor sluter upp så här så känner man att man inte är ensam. Jag påminns återigen om det viktiga värdegrundande arbete vi bedriver på förskolan, där vi redan i tidig ålder lägger grunden för de värden vårt demokratiska samhälle grundar sig på. Värdegrunden omfatta bland annat människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor som jag personligen fick uppleva på söndag.

Med vänliga hälsningar

Mary Carlsson

2017-04-10 07:57