Stockholm stads förskoleundersökning 2020

Stockholm stads förskoleundersökning 2020

Stockholm stad  genomför en undersökning varje år om kvaliteten i Stockholms stads förskolor och pedagogisk omsorg. Alla verksamheter i staden deltar oavsett regi. Resultaten finns nu tillgängligt på stadens webbsida och på förskolans hemsida. Ett stort tack till alla som fyllt i undersökningen. Utan er skulle vi inte kunna uppnå så bra och positiva resultat. 

På Eudora Internationella Förskola tar vi vårt uppdrag på stort allvar och brinner för ditt barns rätt till en  förskola i världsklass. Vi arbetar vidare med er för att kunna utmana varje barn och ge dem stimulans att bygga sitt eget självförtroende och självkänsla. Vi vill att alla våra barn både ska stortrivas i förskolan och lära sig mycket.

2020-05-15 15:19