Stockholms stads förskoleundersökningen 2020

Stockholms stads förskoleundersökningen 2020


Under vecka 7 kommer den årliga brukarundersökningen i förskolan att påbörjas. Eudora Internationella Förskola har ansökt att få det första utskicket skickade direkt till förskolan så att vi personligen kan dela ut brevet med inloggningsuppgifter direkt till vårdnadshavarna. Det har visat sig att förskolor som gör det får en högre svarfrekvens. Tack för er stöd och hjälp för att kunna utveckla och förbättra verksamheten för barnen.

2020-02-14 08:48