The right to full-time preschool in Stockholm is scrapped

The right to full-time preschool in Stockholm is scrapped

Right to full-time in preschool whose parents are on parental leave with a sibling is removed from the 1st of February 2019 in Stockholm. The decision was passed on the City Council in the City Hall on Monday the 28th of January 2019.

Rätt till heltid i förskolan för barn vars föräldrar är föräldralediga med ett syskon tas bort från den 1 februari i Stockholm. Det beslutades på kommunfullmäktiga  i stadshuset den 28:e januari 2019.

2019-01-29 07:31