Stockholmstad

Stockholms stads årliga förskoleundersökning 

Stockholms stad utför årligen en förskoleundersökning. Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till samtliga vårdnadshavare med barn i förskolor i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingick i undersökningen.

Syftet med undersökningen är  att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten av undersökningen används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare  i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se.

Den årliga rapporten visar att Eudora Internationella Förskola har en väldigt bra svarsfrekvens och dessutom ligger vi verkligen över snittet i alla bedömningskategorier om man jämför med hela stadsdelen. Vi jobbar ständigt för att förbättra verksamheten. Resultaten har offentligjorts och publicerats på Stockholmstads hemsida.

Om ni går in på nedanstående länk kan ni jämföra Eudora Internationella Förskola med andra förskolor:

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/

Här kan du ladda ner Förskoleundersökningen

Stockholms stad förskoleundersökning 2015.pdf

Stockholms stad förskoleundersökning 2016.pdf

Stockholms stad förskoleundersökning 2017.pdf

Stockholms stads förskoleundersökning 2018.pdf

Stockholm stads förskoleundersökning 2019.pdf

Stockholm stads förskoleundersökning 2020.pdf

Stockholm stads förskoleundersökning 2021.pdf