Genus

Genusplan

Enligt styrdokumentens målsättningar ska vi arbeta aktivt för att bryta könsroller och inte återskapa dem. På Eudora Internationella Förskola anser vi att det är inte barnen utan vi som bär ansvaret för att skapa en jämställd förskola. Det är hur vi är och vad vi gör som skapar det normsystem barnen möter i förskolan. Det är vi som talar om för barnen vad som är rätt och vad som är fel.

I ett genusarbete är vårt förhållningssätt en central fråga. Vi måste börja med oss själva för att sedan se runt omkring oss. För att kunna skapa en mer jämställd förskola behöver vi börja med att se vilka traditioner vi själva bär med oss. Hur ser dessa ut? Vilka förväntningar har vi utifrån kön, hur ska vi vara och vad förväntas vi göra? När vi blir medvetna om det kan vi börja se på oss själva. Hur gör jag? Och så småningom hur gör vi i arbetslaget och hur gör vi på vår förskola?