Krisplan och Barnsäkerhetsplan

Vid svåra händelser är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Rektorn har huvudansvaret för krisledningen, men kan delegera uppdraget i det akuta läget. Krisgruppen består av rektorn, 2 till 3 föräldrar (förskoleråd) samt en förskollärare per avdelning.

En förutsättning för ett gott arbete är att samarbetet i krisgruppen fungerar och att det finns en tydlig rollfördelning. Det krävs också också regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder. Kunskap och övning är det bästa sättet att förbereda sig för en krissituation.

Det är viktigt för oss på Eudora Internationella Förskola att diskutera vad som kan hända och hur man ska agera samt upprätta klara och kortfattade rutiner som all personal känner till. Med detta syfte har denna krisplan och barnsäkerhetsplan upprättats där vi beskriver handlingsplaner för tänkbara krissituationer samt vanliga reaktioner vid kriser. I planen finns aktuella telefonnummer som hela tiden är uppdaterade.

Ladda ner Krisplan för Förskolan

Ladda ner Barnsäkerhetsplan