Kvalitet

Kvalitet på förskolan

På Eudora Internationella Förskola mäter vi kvalitet genom att redovisa öppet våra resultat, styrkor och utvecklingsområden. 

Basen i vårt kvalitetsarbete är först och främst att säkerställa att vi följer lagar och förordningar. Dessutom jobbar vi ständigt med ytterliggare två viktiga kvalitetsområden: 

  • Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för verksamheten?

  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra barn-och föräldrar med vår verksamhet?