Lokalerna ska vara ändamålsenliga säger skollagen

På Eudora Internationella Förskola sker lärande i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt för oss vad barnen möts av i förskolans olika rum. Det är också viktigt för pedagogerna att organisera och utforma miljön så att barnen ges möjlighet att pröva, undersöka, experimentera, leka, skapa och konstruera. Vi anser även att en god miljö är inte bara utvecklande, utmanande och inbjuder till lek och lärande, utan är också säker och hälsosam.

Rektorn Eudora Internationella Förskola