Övrevåning Musikrummet/Fria leken
Musikrummet/Frialeken
Rörelse och balans/Bygg- och konstruktion/Fria leken
Biblioteket/Resursrummet
Hall
Naturvetenskap rummet
Toiletter
Omklädningsrummet
Omklädningsrummet
Hall
Sagorummet/Fria leken
Matsal/Pyssel
Köket
Köket
Ateljé/Skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Pyssel och skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Pyssel och skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Fria leken
Upplevelse-och fantasirummet
Myshörna/Sagohörna
Omklädningsrummet/Toaletter
Entré småbarnsavdelning/Omklädningsrummet
Samlingsrummet/Lekrummet/Sovrummet/Fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel/Bygg- och konstruktion
Matsal/Skapande/Pyssel/Bygg- och konstruktion
Musikrummet/Fria leken
Rörelse och balans/Bygg- och konstruktion/Fria leken
Rörelse och balans/Bygg- och konstruktion/Fria leken
Biblioteket/Resursrummet
Hall
Naturvetenskap rummet
Omklädningsrummet
Omklädningsrummet
Entré övre plan/Hall
Sagorummet/Fria leken
Sagorummet/Fria leken
Matsal/Pyssel
Köket
Ateljé/skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Ateljé/skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Pyssel och skapanderummet/Bygg- och konstruktion
Trappan ner till småbarnsavdelning/Fria leken
Upplevelse- och fantasirummet
Myshörna/Sagohörna
Fria leken/Konstruktion
Omklädningsrummet
Skötbord
Samlingsrummet/Lekrummet/Sovrummet/Fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel/Bygg- och konstruktion