Övrevåning Musikrummet/Fria leken
Rörelse och balans/Bygg- och konstruktion/Fria leken
Biblioteket/Resursrummet
Hall
Naturvetenskap rummet
Toaletter
Omklädningsrummet
Omklädningsrummet
Hall
Bygg- och konstruktion/Fria leken
Köket
Ateljé och Skapanderummet
Pyssel, skapanderummet och Bygg- och konstruktion
Miljöstation
Småbarnsavdelningen/Köket
Rolleken rummet
Omklädningsrummet/Toaletter
Entré småbarnsavdelning/Omklädningsrummet
Samlingsrummet/Lekrummet/Sovrummet/Fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel/Bygg- och konstruktion
Musikrummet/Fria leken
Rörelse och balans/Bygg- och konstruktion/Fria leken
Hall
Naturvetenskap rummet
Omklädningsrummet
Rum för alla sinnen och känselintryck
Entré övre plan/Hall
Personalrummet
Bygg- och konstruktion/Fria leken
Matsal/Pyssel
Köket
Ateljé och skapanderummet
Pyssel, skapanderummet och Bygg- och konstruktion
Pyssel, skapanderummet och Bygg- och konstruktion
Rolleken rummet
Myshörna/Sagohörna
Omklädningsrummet/Toaletter
Skötbord
Samlingsrummet/Lekrummet/Sovrummet/Fria leken/Musikrummet
Matsal/Skapande/Pyssel/Bygg- och konstruktion