Kunskapsbanken: Pedagog Stockholm

Här tar du del av andra pedagogers erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Följ länken: http://www.pedagogstockholm.se/forskola   

Aktuella Filmer:

Lotta Rajalin - Att leda normmedvetna processer:  http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?video=x-7snlWYGcA

Anna Olausson - Mångfald och genus: http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?video=ygTGuuqrEN8

Klara Dolk - Bångsyriga barn: genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd: http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?video=rBThjE_z7Pw 

Kunskapsbanken:

Flerspråkiga föräldrarssyn på barnens språkutveckling.pdf

Hur barn gör måltid.pdf

Musicking - kreativ improvisation i förskolan.pdf