Råd från hälsomyndigheterna och från Eudora förskola

För att minska risken för smittspridning ska barn, vårdnadshavare och personal vara uppmärksamma på symptom som kan uppstå med Covid 19. Detta gäller lättare symptom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men också andra symptom som muskel-eller ledvärk, feber, hosta och andningssvårigheter. Om ett barn blir sjukt under dagen sänds barnet hem genast, så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och barnet ska hämtas.

Enligt FHM ska barn och personal, liksom alla andra i samhället, ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och måste vara symptomfria åtminstone två dagar innan de kommer tillbaka till förskolan. Om de kommer tillbaka efter en dag utan symptom måste de vara helt friska. Förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. 

Personal ska också stanna hemma även med lätta symptom som förkylning, vilket kan leda till personalbrist i förskolans omsorg för barnen. Om vi inte kan erbjuda en säker närvaro för barnen p.g.a. personalbrist så kanske förskolan måste stänga och vi vill inte hamna där.

Om någon är sjuk i ett hushåll, är det extra viktigt att vara uppmärksam på symptom hos andra personer i hushållet. Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn på förskolan. I ett hushåll där någon har fått diagnosen Covid 19 ska övriga hushållsmedlemmar vara extra uppmärksamma på symptom.

Observera att vi inte kan avgöra om symptom för astma eller hosta har övergått till en början av Covid 19, därför håller vi oss strikt till råden från myndigheterna, att ALLA med symptom (även lätta symptom) såsom hosta, förkylning, feber, andningssvårigheter, stannar hemma. Vi måste avråda från närvaro med symptom som astma, allergier, förkylning och hosta. Vi fortsätter att sända hem barn genast när de uppvisar symptom på Eudora förskola.

Obs! FHM uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att flörskolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Vi kommer också att undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Alla avdelningar kommer istället att gå på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Bergsgruvan, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute  varje eftermiddag så långt vädret tillåter. Om det är dåligt väder så meddelar vi via SMS att vi är inne istället.

Nya rutiner för lämning och hämtning 

På grund av rådande läge kring Covid-19 har vi förändrat våra rutiner kring lämning och hämtning. Vi vill minimera antalet personer i trånga utrymmen så därför gör vi den här förändringen utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi möter gärna vårdnadshavare vid dörren och berättar hur dagen varit. Vi försöker också undvika att vi är för många människor i hallen, så meddela när ni kommer för att hämta barnet om vi är inomhus.

Till sist, Eudora Förskola följer noggrant utvecklingen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Om det blir förändringar i Covid 19-policyn så hör vi av oss från förskolan igen. Men till dess, är det ovanstående som gäller och vi kommer principfast att följa dessa direktiv. Tack för att du medverkar till att minska risken för smittspridning på Eudora Förskola.

Mvh, Rektorn

Se senast om covid-19Folkhälsomyndigheten