Köregler

Avgifter för förskola                   

Aktuella belopp hittar du HÄR

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i fritidshem.

Din avgift räknas ut utifrån

 • den sammanlagda månadsinkomsten (Brutto) i det hushåll där ditt barn är folkbokför

 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll

 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 50 340 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 510 kronor per månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 510 kronor per månad

 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 007 kronor per månad

 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 007 kronor per månad

 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad

 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor per månad

 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Ändring av inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.