Öppettider

Öppettider

Förskolan följer skollagen (8 kap 3–7 §§) och anpassar öppettiderna efter familjernas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Ramtiden är den maximala öppettid förskolan ska kunna erbjuda.

Föräldrarnas behov av öppettider följas upp kontinuerligt av rektorn som är huvudmannens representant. Vi erbjuder både hel och deltidsplatser. Föräldrarnas behov av öppethållande möts omgående av förskolan med hänsyn till de enskilda omständigheterna. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till. 

Hur mycket kan förskolan vara stängd?

Eudora Internationella Förskola är stängd fyra dagar per läsår för att personalen ska kunna fortbilda sig och planera. På sommaren har förskolan stängt under fyra veckor. Om du har behov av omsorg dessa tider ska förskolan ordna en alternativ lösning för dig. Kontakta gärna rektorn med dina behov.

Information om Stockholms Stads regler för öppettiderÖppettider