Barn i behov av särskilt stöd

I enlighet med skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar på olika sorters stöd så kan du kontakta förskolechefen som hjälper dig att kunna vända dig till Stockholmstads stadsdelsförvaltning för att prata om detta.

Ladda ner: Plan för barn i behov av särskild stöd

Ladda ner: Ansökan om insats av specialpedagog i förskolan