Eudoras riktlinjer om coronaviruset

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. 

Nedanstående riktlinjer gäller samtliga förskolebarn och medarbetare på Eudora Internationella Förskola. Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt.

Alla vårdnadshavare till förskolebarn och medarbetare som anländer tillbaka till Sverige från riskområden eller som har umgåtts eller varit i kontakt med någon som är satta i karan på grund av smittspridning bör stanna hemma 14 dagar innan de kan återvända till förskolan för att kunna minska riskspridning till 0%. Informera förskolerektor på mary.carlsson@eudoraforskola.se eller 08-668 80 40.

Barn som är sjuka ska inte vara på förskolan. Symtom att vara uppmärksamma på är feber, hosta och /eller halsont. Vid ett eller flera av dessa symtom ska barnet alltid vara hemma (Stockholm stad rekommenderar alla föräldrar att hålla barn med förkylningssymtom hemma).

Obs! Om ditt barn har varit hemma och i övrigt är symtomfritt efter två dagar är hen välkommen tillbaka till förskolan. Detta även om lindrigare “ihållande hosta” som kan hänga kvar flera veckor finns kvar. Om pedagogerna gör bedömningen att hostan/allmäntillståndet blivit värre och påverkar barnet, kommer de att kontakta er.

Med anledning av den senaste utvecklingen kommer vi inte att gå på utflykter med buss eller tunnelbana utan hålla oss till närliggande parker och mindre folksamlingar

Vi vill rikta ett varmt tack till alla föräldrar som tagit stort ansvar och följt våra uppmaningar om att vara hemma under inkubationstiden. Detta har fungerat mycket bra trots att vi var mer restriktiva än myndigheterna initialt. Tack!

*Följ Coronavirusets geografiska spridning på internet vid John Hopkins-universitetet i USA.

*Aktuell och bekräftad information om covid-19 krisinformation.se/corona

Enkla råd som vi alla bör följa för hjälpa till att bryta smittkedjorna och inge lugn och förtroende hos den som är orolig:

  1. God handhygien, tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  2. Nys och hosta i armvecket och håll avstånd till andra om du är det minsta förkyld.
  3. Visa hänsyn och hälsa inte på andra genom att ta i hand eller kramas.
  4. Känner du symptom som feber, hosta eller svårighet att andas, även lättare symptom, stanna hemma, gå inte till andra ställen där människor samlas.
  5. Behöver du vård, ring vårdguiden innan du besöker en vårdgivare. Är du akut sjuk ska du ringa 112. Söker du inte vård utan information, ring informationslinjen 113 13.
  6. Följ i övrigt de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.