Köregler

Avgifter för förskola

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att höja maxtaxan för föräldraavgiften. Aktuella belopp hittar du HÄR

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Din avgift räknas ut utifrån

 • vilken inkomst ditt hushåll har
 • hur många barn som bor i ditt hushåll
 • om ditt barn går deltid eller heltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgiftens storlek

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg beräknas på

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll
 • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Obs! Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 49 280 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 478 kronor/månad.

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 478 kronor/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Ändring av inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.