Föräldrasamverkan

Ett av våra mål på Eudora Internationella Förskola är att ”bygga starka broar” mellan förskolan och hemmet. Vi vill att varje familj ska få en god introduktion i förskolan och ett fortsatt gott samarbete under barnets tid hos oss. Förskolan skall vara ett komplement till hemmet. Vi skall arbete tillsammans och det är därför viktigt för oss på förskolan att ha en respektfull och förtroendefull kontakt med familjen för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag utifrån Läroplanen.

Som förälder har du därför möjlighet att påverka och följa ditt barns utveckling i förskolan genom uppföljningssamtal efter inskolning, vid utvecklingssamtal som sker 1 gång per termin. Vi lägger stor vikt vid det dagliga samtalet med er föräldrar omkring era barn. Som förälder är man alltid välkommen att vara med under en dag eller del av dag.

På följande sätt ger vi föräldrar möjlighet till insyn i vår verksamhet:

  • Uppföljningssamtal efter inskolning
  • Utvecklingsamtal en gång/termin
  • Föräldramöte 2ggr/år
  • Föräldrarråd 1-2 ggr/termin
  • Veckobrev, avdelningsvis
  • Månadsbrev från förskolechefen med information om verksamheten
  • Traditionsfirande/gemensamma utflykter
  • Pedagogisk dokumentation

Förskolerådets syfte är att skapa ett forum för delaktighet, dialog kring olika verksamhetsfrågor samt möjlighet att påverka och förstå verksamheten för föräldrar. Rådet är inte ett beslutande organ. För Eudora Internationella Förskola är förskolerådet viktigt. Rådet ger förskolechef och pedagoger fördjupad insyn kring hur familjer/föräldrar upplever verksamheten samt kan skapa större förståelse för bägge parter kring ex. förändringar i verksamheten eller i pedagogiska frågor.

Du kan anmäla ditt intresse till föräldrarådet på föräldramötena eller till rektorn.

Föräldrarådet består av rektorn (huvudmannens representant), föräldrarepresentanter samt pedagoger från varje avdelning som träffas cirka två gånger per termin och tar upp aktuella frågor.

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola