Fotografering på förskolan

I förskolan dokumenterar vi dagligen arbetet med barnen både i skrift och med bilder (IKT). För att vi ska kunna fotografera ditt barn behöver vi ett samtycke från dig som förälder och därför får föräldrar fylla i en lapp om fotogodkännande när ditt barn börjar på Eudoa Internationella Förskola.

Utöver pedagogisk dokumentation finns det tillfällen då anhöriga vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. Detta önskemål står utanför den pedagogiska dokumentationen som personalen hanterar och som bl. a. används som underlag för barnens Portfolio och för information. 

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har vi har vi därför tagit fram bestämmelser för fotografering på Eudora Internationella Förskola.

För att skydda den enskilda individen har vi bestämt att:

  • Endast personalen fotograferar den dagliga verksamheten för den pedagogiska dokumentationen.
  • Föräldrar får fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Vi önskar förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet och dess familj.

Se bilaga: Foto policy Eudora Internationella Förskola.pdf