Meddela frånvaro och sjukdom

Anmälan om frånvaro till förskolan

Barnens frånvaro anmäls före kl. 8.00 på telefon 08-668 80 40Var vänlig anmäl senast kl. 15.00 dagen innan barnen kommer tillbaka på telefon 08-668 80 40.

Obs! Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och allmänna hälsotillståndet gott innan barnet återgår till förskolan. När barnet kommer tillbaka till förskolan måste hon/han kunna delta i alla aktiviteter såväl ute som inne.

Grundregel: Ditt barn kan återkomma till sin barngrupp då det är piggt, har god aptit och är i farten som vanligt. Barnet ska vara feberfritt. En bra tumregel är att ditt barn har haft ett feberfritt dygn hemma (utan febernedsättande medicin i kroppen).

Personalen, som dagligen ser barnet i barngruppen, har som uppgift att bedöma om ditt barn orkar med gruppgemenskapen eller inte. Det är viktigt att du som förälder rådgör med personalen om du känner dig osäker.

Efter en längre sjukdomstid kan det vara klokt att låta barnet vistas kortare tid i barngruppen de första dagarna. Föräldraförsäkringen ger dig möjlighet att ta ut fjärdedels och halva dagar för vård av barn. Om du känner dig tveksam kan du kontakta barnavårdscentralen, som ger dig råd och hjälp att bedöma barnet.

Ur smittosynpunkt vet man att de flesta infektioner smittar just innan och då sjukdomen bryter ut. Ofta har därför smittämnen redan spridits i barngruppen då barnet blir sjukt. Allt eftersom barnet tillfrisknar minskar smittsamheten.

Ett undantag är om barnet utgör en påtaglig smittrisk av spridningsbenägna eller allvarliga infektioner. Barnet kan då behöva vara hemma längre, även om symtomen har klingat av och barnet upplevs som friskt. Exempel är vissa tarminfektioner som vinterkräksjuka och EHEC samt i vissa fall om barnet bär resistenta bakterier.

Virusinfektioner: De flesta infektioner hos barn, som till exempel förkylningar och maginfluensa, orsakas av virus. Antibiotika (ex. penicillin) har ingen effekt på virusinfektioner utan dessa läker ut av sig själv.

Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av bakterier medför ofta att barnets allmäntillstånd blir mer påverkat än vid virusinfektioner. På senare år har spridning av motståndskraftiga, så kallade resistenta, bakterier skett, vilket innebär att antibiotikabehandling kan ha sämre effekt. Risken att smittas av resistenta bakterier är större om barnet ätit antibiotika.

Barn med vissa sjukdomar måste dock behandlas med antibiotika. Läkaren bedömer och tar ställning till om och i så fall vilken sorts antibiotika ditt barn ska ha. Om barnet får antibiotika är det bra om barnet får stanna hemma ett par dagar, dels på grund av att det ofta är så sjukt att det inte orkar delta i aktiviteterna i förskolan, dels för att upphöra att vara smittsamt.

Medicinering: Barn med kroniska sjukdomar kan behöva medicinera under dagtid. I samråd med föräldrar och eventuellt barnets läkare brukar personal på förskolan kunna ge de mediciner som behövs under dagen. När det gäller antibiotika för behandling av infektioner kan de i allmänhet ges utanför tiden på förskola. Undantagsvis kan det behövas och då brukar personalen kunna hjälpa till.

Se bilaga: Riktlinjer för barnens vistelse i forskolan i samband med sjukdom.pdf

Se bilaga: Vanliga-sjukdomar-A till Ö.pdf