Eudora Internationella Förskolans

Det Pedagogiska året 2018-2019

Vårt pedagogiska år synliggör hur verksamheten förändras under kalenderåret och vad vi har fokus på under inskolnings-, projekts-, traditions- och utvärderingsperioden.

Här kan ni se viktiga datum i vår verksamhet...

Årshjul 2018-2019

 Årshjulet beskriver del olika mallar och dokument som pedagogerna har att utgå ifrån under året, och när uppföljningen sker.

Dokumentation av barngruppens utveckling

 • 2 ggr/år
 • Sammanställning utifrån utvecklingssamtal, fylls på efter hand
 • Handlingsplan för barn i behov av stöd skrivs vid behov

Arbetsplatsen

 • APT, (arbetsplatsträff) 1 ggr/ månad
 • Arbetslagsmöten 1 ggr/vecka
 • Studie 4 ggr/år dokumenteras

Planer

 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling, utvärderas varje månad på APT-möten, redovisas i protokoll APT en gång/månad
 • Arbetsmiljöplan, utvärderas två gånger /termin på APT-möten, redovisas i protokoll en gång/månad
 • Alla utvärderingar utmynnar i nya mål till kommande ALU (arbetsplan för lokal utveckling)

Föräldrasamarbete

 • Månads- /veckobrev, kontinuerligt under året
 • Uppföljningssamtal efter inskolning, kontinuerligt under året
 • Utvecklande samtal en gång/termin
 • Avslutningssamtal med 5-åringarna
 • Föräldramöten protokoll, en gång/termin
 • Föräldraforum, en till två gångar/termin

Augusti

 • Genomgång av barnsäkerhetsrunda
 • Fastställande av läsårsplanering samt arbetsplan
 • Genomgång av brandrutiner, uppdaterad brandsäkerhetspolicy fastställs
 • Genom gång av våra regler
 • Genomgång och fastställande av uppdaterad arbetsmiljöpolicy
 • Inskolning av nya barn
 • APT möte

September

 • Inskolning (forts.)
 • Temaarbete påbörjas
 • Föräldramöten
 • Föräldraråd
 • Brandövning
 • Skyddsrond
 • APT möte

Oktober

 • Första Hjälpen med hjärt- och lungräddning för barn-Kurs
 • Internationella barn dagar
 • Utvecklingssamtal
 • Fotografering
 • Internationella världshunger dagen (Måndagen den 16:e oktober)
 • Internationella dagen för utrotning av fattigdom ((Tisdag den 17:e oktober)
 • FN vecka (FN-dagen tisdag 24:e oktober)
 • Studiedag för personalen (Förskolan stängt)
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete 1)
 • Temaarbete 2 påbörjas

November

 • Höstlov
 • Utvecklingssamtal/Intervjuer med barn
 • APT möte
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete 2)
 • Temaarbete 3 påbörjas

December

 • Utvärdering av terminen
 • Dokumentation av barngruppens utveckling
 • Luciafirande (Onsdagen den 13:e december)
 • APT möte
 • Julfest för alla barn
 • 27/12-2/1 Förskolan är öppen för de som har behov av omsorg
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete)

Januari

 • Öppet hus – nya föräldrar
 • Inskolning
 • Nytt fokus områden
 • Skyddsrond
 • Genomgång av barnsäkerhetsrunda
 • Genomgång av brandrutiner
 • Genomgång av arbetsmiljöpolicy
 • Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs
 • Gemensam uppföljning av den lokala verksamhets plan
 • 6 januari 13:e dagen Jul
 • Språk
 • APT möte
 • Temaarbete 4 påbörjar

Februari

 • Sportlov (Sportlov (vecka 9): 25 februari–28 februari och 1 mars)
 • Föräldramöten
 • Brandövning
 • Utvecklingssamtal
 • Intervjuer
 • APT möte
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete 4)
 • Temaarbete 5 påbörjar

Mars

 • International Kvinnor dagen
 • Kvalitetsredovisning med personal
 • Kvalitetsenkäter med riktade frågor om den lokala arbetsplanen till föräldrar, personal
 • Studiedag/kompetensutveckling
 • Utvecklings samtal

April

 • Annandag påsk måndagen den 2:e april, röd dag förskolan stängt.
 • Påskfirande 
 • APT möte
 • Påsklov (vecka 16): 15–18 april
 • Långfredagen 19:e april, röd dag förskolan stängt
 • Annandag Påsk 22 april, röd dag förskolan stängt
 • Utvecklings samtal 
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete)

Maj

 • Röddag: Första maj, röd dag förskolan stängt
 • Kristi himmelfärdsdagtorsdagen den 30 maj, röd dag förskolan stängt
 • Avslutningssamtal med 5-åringarna
 • Överlämningsmöte med skolan
 • Brandövning
 • Planering av höstens arbete
 • Utvärdering av vårens arbete
 • Förskoldagen

Juni

 • Sveriges nationaldagonsdagen den 6 juni röd dag förskolan stängt.
 • Verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning sammanställs
 • Planeringsdag
 • Dokumentation av barngruppens utveckling och utvärdering (Temaarbete)
 • Avslutningsutflykt för 5-åringar
 • Sommarfest
 • Kompetensutveckling

Juli

Semester för personal: vecka 28, 29, 30 

 •  Vecka 31 Planerings vecka inför nyskolår (Måndagen den 29:e till Fredagen den 2:a augusti) 

Mvh

Förskolechef