Eudora Internationella Förskola

Det Pedagogiska året 

Vårt pedagogiska år synliggör hur verksamheten förändras under kalenderåret och vad vi har fokus på under inskolnings-, projekts-, traditions- och utvärderingsperioden.

Här kan ni se viktiga datum i vår verksamhet...