Honey, this is a gift to you.

En bättre framtid för våra barn

I en samarbetsallians mellan barn, familjer och pedagoger lever, bygger och undersöker vi våra värden tillsammans, och fostrar varandra till att vara en del av samhället och världen.

"Våra barn är det viktigaste vi har och ska erbjudas en trygg omsorg och miljö där de kan utvecklas till att bli världsmedborgare."

Mary Carlsson
Rektor | Eudora förskola

Eudora Internationella Förskola är i topp!

I Stockholms stads årliga förskoleundersökning rankas vår förskola kontinuerligt bland de bästa i staden.

Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till Stockholm stads E-tjänster för att ställa ditt barn i kö till vår förskola.

Likabehandling

Alla ska känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. På förskolan har all personal ett gemensamt ansvar i att arbeta för ett gott klimat på förskolan.

Genusplan

Vi anser att det är inte barnen utan vi som bär ansvaret för att skapa en jämställd förskola. Det är hur vi är och vad vi gör som skapar det normsystem barnen möter i förskolan. Det är vi som talar om för barnen vad som är rätt och vad som är fel.

Språkplan

Vi anser att språket utvecklas bäst om det används i meningsfulla sammanhang, till exempel i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. Ett komplement till modersmålsstödet på förskolan är flerspråkig personal.

Mary and her team enable each child to develop at his own pace, thriving in his areas of interests while discovering constantly  new things. Not only we could see how happy our two kids were being there, we also found in the team’s a great support as parents, their expertise being beneficial for the entire family.

Bleuenn

Förälder

We are so lucky that our child Julia was put in Eudora International Preschool. You have created a caring and engaging environment that has set the tone for her entire educational career. You have moulded our child into someone excited about school and genuinely curious. Thank you for your extraordinary and systematic work of the mental, physical, emotional, and social aspects of Julia.

Najwa & Ghiath

Föräldrar

Rekommenderas varmt till alla föräldrar. Mycket nöjd mamma.

Jessika Kamblad

Förälder

Föräldrarnas berättelser

We are so lucky that our child Julia was put in Eudora International Preschool. You have created a caring and engaging environment that has set the tone for her entire educational career. You have moulded our child into someone excited about school and genuinely curious.

Thank you for your extraordinary and systematic work of the mental, physical, emotional, and social aspects of Julia.

Najwa & Ghiath

Föraldrar

Rekommenderas varmt till alla föräldrar. Mycket nöjd mamma.

Jessika Kamblad

Förälder

Mary and her team enable each child to develop at his own pace, thriving in his areas of interests while discovering constantly  new things.

Not only we could see how happy our two kids were being there, we also found in the team’s a great support as parents, their expertise being beneficial for the entire family.

Bleuenn

Förälder

Hälsosamma och klimatsmarta måltider

På Eudora Internationella Förskola är måltiderna ett viktigt inslag i vår verksamhet. Barn och personal på Eudora Internationella förskola serveras hälsosam välsmakande och vällagad mat som uppfyller livsmedelsverkets näringsrekommendationer.

Mellanmålen hos oss är alltid uppbyggda på spannmål eller mejerier samt grönsaker eller frukt för att tillgodose de vitaminer, mineraler och fibrer en växande kropp behöver.

Ändamålsenlig lokal

På Eudora Internationella Förskola sker lärande i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt för oss vad barnen möts av i förskolans olika rum.

Det är också viktigt för pedagogerna att organisera och utforma miljön så att barnen ges möjlighet att pröva, undersöka, experimentera, leka, skapa och konstruera. Vi anser även att en god miljö är inte bara utvecklande, utmanande och inbjuder till lek och lärande, utan är också säker och hälsosam.

Ställ ditt barn i kö

För att ansöka om plats på Eudora går du via Stockholms stads onlinetjänst ansökan om barnomsorg, där väljer du Eudora Internationella Förskola på Södermalm.

Om du är intresserad av att besöka oss eller om du har frågor om Eudora Förskola är du varmt välkommen att mejla rektorn Mary Carlsson på mary.carlsson@eudoraforskola.se.

Eudora Internationella Förskola ingår i Stockholms stads kommunala förskolekö, vilket innebär att vi följer deras köregler. Information om regler och intag för Stockholms stad hittar du här.

Frågor & Svar

Här besvarar vi några vanligt förekommande frågor.

Hur många timmar i veckan på förskola Stockholm?

Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Du kan lämna ditt barn mellan klockan 08.00 och 09.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett schema.

Hur kommer jag i kontakt med Stockholm stad?

Stockholms Stad Öppettider:

Måndag–torsdag 08.00–16.30

Fredag 08.00–16.00

Telefon: 08-508 11 550

E-post: forskola@stockholm.se

Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller fritidshem, om minst ett av följande uppfylls:

  • Alla i familjen har svenskt personnummer.
  • Alla i familjen är EU-medborgare med arbetsgivarintyg/studieintyg och intyg på att det finns en kommande adress i Stockholm.
  • Vårdnadshavaren är asylsökande med giltigt LMA-kort med tillstånd för arbete eller studier i Sverige (AT-UND).


Om du som vårdnadshavare inte har AT-UND har ditt barn ändå rätt till förskola 15 timmar i veckan från augusti det året barnet fyller tre år.

Ditt barn har rätt till förskola eller fritidshem om du som vårdnadshavare:

  • Arbetar
  • Studerar
  • Är aktivt arbetssökande
  • Är föräldraledig för syskon
  • Är du föräldraledig för syskon har det äldre barnet rätt till förskola maximalt 30 timmar i veckan
Öppettider och schema: Barn till föräldralediga vårdnadshavare

Svar: Ditt barn har rätt till plats från ett års ålder i kommunala förskolor, eller de fristående förskolor och fritidshem som valt att ansluta sig till stadens gemensamma köhantering. Detta kallas platsgaranti. Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter där du valt att stå i kö. Om plats inte kan erbjudas där barnet står i kö, erbjuds plats så nära hemmet som möjligt, i det stadsdelsområde där barnet är folkbokfört.

Kötid och erbjudande om plats

Svar: För att ansöka måste du och ditt barn vara folkbokförda i Sverige. För att bli erbjuden en förskoleplats i kommunal verksamhet ska ni vara folkbokförda eller kunna uppge en kommande adress i Stockholms stad. Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för alla kommunala och fristående förskolor och fritidshem. https://forskola.stockholm/kotid-och-erbjudande-om-plats/

Hitta och välj förskola

Svar: Det finns många förskolor i Stockholms Stad att välja mellan. Därför är det är bra att i god tid undersöka de förskolor du intresserad av. Ett sätt är att kontakta intressanta förskolor och se om du kan besöka dem. Ansök till förskola via e-tjänsten: https://forskola.stockholm/hitta-forskola/

Ansök och följ din ansökan och välj förskola

Svar: Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare. Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter. Du får information om platserbjudande via mejl och sms. Då behöver du svara ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar.

Besök förskolan

Är du nyfiken på förskolan eller funderar du på att ansöka om en plats för ditt barn? Då är du välkommen att göra ett studiebesök!

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Eudora Förskola skulle vilja använda en statistikkaka i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Samtycker du till det? Läs mer om kakor här.