Välkommen till Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17. Förskolan ryms i nyrenoverade, ljusa och rymliga lokaler som redan från början var avsedda för att bedriva förskoleverksamhet, enligt områdets stadsplan. 

Vi anpassar öppettiderna efter familjernas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Ramtiden är den maximala öppettid förskolan kan erbjuda. Föräldrarnas behov av öppettider följas upp kontinuerligt av rektorn som är huvudmannens representant. Vi erbjuder både hel och deltidsplatser.

Verksamheten består av 44 barn på tre avdelningar fördelat på två plan (1-2 åringar bv.; 3-4 åringar & 4-5 åringar 1 tr.). Båda plan har egen entré. Alla pedagoger med olika erfarenheter, kunskaper, kompetenser, bakgrund och kön är viktiga i arbetet med barnen och i strävan att nå våra mål. Varje avdelning leds av en förskolelärare. 

Alla avdelningar går regelbundet på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute varje dag. Områdets fantastiska miljö och utbud inbjuder till mycket rörelse, lek och andra aktiviteter. Vi följer Stockholms stads och miljöförvaltningens rekommendationer då det gäller parker med accepterade bullernivåer.

Förskolan utnyttjar även Stockholms stads kulturella utbud i form av teater, museer, utställningar osv. för att kunna ge våra barn kulturella upplevelser och uppmuntra och utveckla deras förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

Förskolan lägger stor vikt i att verksamhetens lokaler ska vara ändamålsenliga, innehållsrika, stimulerande och inbjudande för barnen. Materialet ska vara pedagogiskt upplagt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna ta fram det och starta aktiviteter. 

Förskolan har även ett internationellt fokus med ett barn och personalgrupp som representerar olika kulturer och modersmål. Barnens förmågor att uttrycka sig i olika former (språk och kommunikation) är något vi vill stödja och uppmuntra på Eudora förskola.

Verksamheten strävar därför efter att integrera och introducera det engelska språket jämsides med svenskan redan från tidig ålder. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på Eudora Förskola genom att anställa både svenska och engelsktalande pedagoger.

Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning såsom pedagogisk handledning är en viktig del i förskolans utvecklingsarbete.

Med vänliga hälsningar

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Download: English version:

News/Nyheter

 • Stockholms stad förskoleundersökning 2021 tillgänglig för nedladdning

  Stockholms stad förskoleundersökning 2021 tillgänglig för nedladdning

  Stockholms stad genomför årligen undersökningar där stockholmare svarar på frågor om staden och våra verksamheter. Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till samtliga vårdnadshavare med barn i förskolor i Stockholm stad, både kommunalt och enskilt drivna förskolor. Resultaten är ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete på Eudora Internationella Förskola.

  Läs mer…
  2021-06-03 08:07
 • God fortsättning på det nya året 2021

  God fortsättning på det nya året 2021

  Måndagen den 4 januari hälsar vi alla barn och vårdnadshavare välkommen tillbaka till Eudora Internationella Förskola.

  2021-01-01 19:52

Fler nyheter

Arbeta hos oss

Vi söker alltid kompetenta medarbetare till vår verksamhet. Kontakta oss om de lediga jobb som finns just nu.

Kontakt formulär laddas ner här!