Om Eudora

Krisplan, Barnsäkerhetsplan och Inrymningsplan.

Krisplan, Barnsäkerhetsplan och Inrymningsplan

Vad är barnsäkerhet i förskolan?

Barnsäkerhet i förskolan regleras på olika sätt på många områden. Riktlinjernas syfte är att säkerställa god barnsäkerhet på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Barn har rätt till en säker och trygg uppväxt och det är ett samhällsansvar att säkerställa det.

Vid svåra händelser är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Rektorn har huvudansvaret för krisledningen, men kan delegera uppdraget i det akuta läget. Krisgruppen består av rektorn, 2 till 3 föräldrar (förskoleråd) samt en förskollärare per avdelning.

En förutsättning för ett gott arbete är att samarbetet i krisgruppen fungerar och att det finns en tydlig rollfördelning. Det krävs också också regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder. Kunskap och övning är det bästa sättet att förbereda sig för en krissituation.

Det är viktigt för oss på Eudora Internationella Förskola att diskutera vad som kan hända och hur man ska agera samt upprätta klara och kortfattade rutiner som all personal känner till. Med detta syfte har denna krisplan och barnsäkerhetsplan upprättats där vi beskriver handlingsplaner för tänkbara krissituationer samt vanliga reaktioner vid kriser. I planen finns aktuella telefonnummer som hela tiden är uppdaterade.

Download: Child safety plan

Ladda ner: Barnsäkerhetsplan

Ladda ner: Inrymningsplan

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.