Praktisk Info

Inskolning

Inskolning

Mål med introduktionen

På Eudora Internationella Förskola vill vi att ditt barns första möte med oss pedagoger, barn och miljön på förskolan blir så positiv, lugn och trygg som möjligt, därför arbetar vi efter en metod som kallas Föräldraaktiv inskolning.

Vår förhoppning är att föräldrar efter introduktionen känner att Eudora Internationella Förskola i enlighet med läroplanen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet samt att vi tillsammans påbörjat förskolans arbete med att lägga grunden till ert barns livslånga lärande.

Det innebär att du som förälder är med den första tiden och aktivt introducerar ditt barn i de rutiner och aktiviteter som förskolan erbjuder. Under inskolningsperioden får du även en inblick i förskolans verksamhet, lär känna pedagogerna, ditt barns blivande kompisar och andra föräldrar.

Mot slutet av inskolningsperioden förväntas du inta en mer inaktiv roll och bara finnas till hands i bakgrunden då vi pedagoger med små steg i taget introducerar ditt barn in i förskolans rutiner och verksamhet. Vår ambition och mål är att föräldrar och pedagoger ska jobba tillsammans för ditt barns bästa.

Obs! En tid efter avslutad inskolning vill vi även erbjuda föräldrarna ett uppföljningssamtal med syftet att fånga upp tankar och synpunkter från föräldrarna och ge en återkoppling till familjen hur situationen har varit för deras barn under inskolningen.

På Eudora Internationella Förskola rekommendera vi därför två olika inskolningsformer. Dels en föräldraaktiv inskolning eller en två-veckors inskolning. Givetvis anpassas inskolningen efter vad som passar ert barn och er bäst.

Föräldraaktiv inskolning

Dag 1: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar hela tiden och deltar aktivt i alla rutiner.
Dag 2: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar hela tiden och deltar aktivt i alla rutiner.
Dag 3: 9.00 – 15.00 Föräldern stannar kvar hela tiden men deltar passivt.
Dag 4: (5 dagar): 9.00 – 15.00 Föräldern lämnar vid 9.00 och hämtar vid 15.00 varje dag och finns tillgänglig om det skulle behövas.

Två-veckors inskolning

Dag 1: 1,5 tim. Föräldern stannar kvar
Dag 2: 1,5 tim. Föräldern stannar kvar
Dag 3: 2,0 tim. Föräldern stannar kvar
Dag 4: 2,0 tim. Föräldern stannar kvar
Dag 5: 2,0 tim. Föräldern stannar kvar
Dag 6: 9.00–12.00 Frukost ev. vila. Föräldern stannar kvar
Dag 7: 9.00–12.00 Frukost och vila. Föräldern går hem
Dag 8: 9.00–13.30 Frukost, vila och lunch
Dag 9: 9.00–13.30 Frukost, vila och lunch
Dag 10: Enligt ert kommande schema

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.