Om Eudora

Våra ändamålsenliga lokaler

Lokalerna ska vara ändamålsenliga säger skollagen

På Eudora Internationella Förskola sker lärande i samspel med omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt för oss vad barnen möts av i förskolans olika rum. Det är också viktigt för pedagogerna att organisera och utforma miljön så att barnen ges möjlighet att pröva, undersöka, experimentera, leka, skapa och konstruera. Vi anser även att en god miljö är inte bara utvecklande, utmanande och inbjuder till lek och lärande, utan är också säker och hälsosam.


Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.