Praktisk Info

Eudoras riktlinjer om coronaviruset

Råd från hälsomyndigheterna och från Eudora förskola

Enligt FHM ska barn och personal, liksom alla andra i samhället, ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och måste vara symptomfria åtminstone två dagar innan de kommer tillbaka till förskolan. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Obs! Om någon är sjuk i ett hushåll, är det extra viktigt att vara uppmärksam på symptom hos andra personer i hushållet. Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn på förskolan. Om ett barn kommer tillbaka efter en dag utan symptom måste de vara helt friska. Om ett barn blir sjukt under dagen sänds barnet hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och barnet ska hämtas.

För att minska risken för smittspridning ska barn, vårdnadshavare och personal vara uppmärksamma på symptom som kan uppstå med Covid 19.  I ett hushåll där någon har fått diagnosen Covid 19 ska övriga hushållsmedlemmar vara extra uppmärksamma på symptom. Detta gäller lättare symptom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men också andra symptom som muskel-eller ledvärk, feber, hosta och andningssvårigheter.

Att komma ihåg: Folkhälsomyndigheternas uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår  bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och förskolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Barn med symtom på covid-19 rekommenderas däremot PCR-testning för snabbare återgång till skolan

Mvh, Rektorn

Se senast om covid-19: Folkhälsomyndigheten

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.