Praktisk Info

Eudoras riktlinjer om coronaviruset

Råd från hälsomyndigheterna och från Eudora förskola

För att minska risken för smittspridning ska barn, vårdnadshavare och personal vara uppmärksamma på symptom som kan uppstå med Covid 19. Detta gäller lättare symptom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men också andra symptom som muskel-eller ledvärk, feber, hosta och andningssvårigheter. Om ett barn blir sjukt under dagen sänds barnet hem genast, så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare och barnet ska hämtas.

Enligt FHM ska barn och personal, liksom alla andra i samhället, ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och måste vara symptomfria åtminstone två dagar innan de kommer tillbaka till förskolan. Om de kommer tillbaka efter en dag utan symptom måste de vara helt friska. Förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Personal ska också stanna hemma även med lätta symptom som förkylning, vilket kan leda till personalbrist i förskolans omsorg för barnen. Om vi inte kan erbjuda en säker närvaro för barnen p.g.a. personalbrist så kanske förskolan måste stänga och vi vill inte hamna där.

Om någon är sjuk i ett hushåll, är det extra viktigt att vara uppmärksam på symptom hos andra personer i hushållet. Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn på förskolan. I ett hushåll där någon har fått diagnosen Covid 19 ska övriga hushållsmedlemmar vara extra uppmärksamma på symptom.

Observera att vi inte kan avgöra om symptom för astma eller hosta har övergått till en början av Covid 19, därför håller vi oss strikt till råden från myndigheterna, att ALLA med symptom (även lätta symptom) såsom hosta, förkylning, feber, andningssvårigheter, stannar hemma. Vi måste avråda från närvaro med symptom som astma, allergier, förkylning och hosta. Vi fortsätter att sända hem barn genast när de uppvisar symptom på Eudora förskola.

Obs! FHM uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att flörskolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Vi kommer också att undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Alla avdelningar kommer istället att gå på utflykter i närmiljön till någon lekpark (t.ex. Björns trädgård, Bergsgruvan, Timmermansparken, Rosenlundsparken, Skånegläntan) och grönområden i närheten där barnen kan vistas ute  varje eftermiddag så långt vädret tillåter. Om det är dåligt väder så meddelar vi via SMS att vi är inne istället.

Mvh, Rektorn

Se senast om covid-19: Folkhälsomyndigheten

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.