Praktisk Info

Rutiner för registerkontroll av personal

Rutiner och checklista för registerkontroll av personal och praktikanter

 • Den som ska arbeta eller praktisera inom förskoleverksamhet, skola och/eller skolbarnomsorg måste visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.
 • Det är den som ska visa registerutdraget som ska begära utdraget från polisen. Särskild blankett finns på polisens hemsida.
 • Det är enbart den som erbjuds anställning eller praktikplats på förskolan som är skyldig att lämna registerutdrag.
 • Erbjudande om anställning på Eudora Internationella Förskola lämnas med förbehåll för vad som kan framgå av registerutdraget.
 • Registerutdraget får vara högst ett år gammalt.
 • Rektorn som ansvarar för anställningen/praktikplatsen ansvarar även för att utdraget har visats.
 • Rektorn som ansvarar för anställningen/praktikplatsen ska ta en kopia på utdraget och förvara på lämpligt sätt.
 • Redan anställd personal på förskolan omfattas inte av registerkontrollen.
 • Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anlitas, anställas eller praktisera.
 • Den obligatoriska registerkontrollen avser alla typer av yrkeskategorier inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och/eller annan pedagogisk verksamhet. I kontrollen görs ingen skillnad på om man har direkt kontakt med barn eller tillhör andra personalkategorier som t.ex. administrativ personal, kökspersonal eller lokalvårdspersonal.
 • Personal som har haft anställning inom verksamhet där registerkontroll inte krävs, ska lämna registerutdrag vid anställning inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och/eller annan pedagogisk verksamhet.

Obs! Krav på registerkontroll omfattar inte personer som utför tillfälliga arbetsuppgifter, t.ex. en hantverkare (Prop. 2007/08:28, s.15, 2a §).

Mvh, Rektorn Eudora Internationella Förskola

Läs mer på www.skolverket.se - Mer om… Registerkontroll av personal.

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.