Om Eudora

Kvalitet på förskolan

Kvalitet på förskolan

På Eudora Internationella Förskola mäter vi kvalitet genom att redovisa öppet våra resultat, styrkor och utvecklingsområden.

Basen i vårt kvalitetsarbete är först och främst att säkerställa att vi följer lagar och förordningar. Dessutom jobbar vi ständigt med ytterliggare två viktiga kvalitetsområden:

  • Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för verksamheten?
  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra barn-och föräldrar med vår verksamhet?

En viktig led i vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Barngruppens storlek utgår ifrån Stockholmstads samt solverkets aktuella bestämmelser och rekommendationer utifrån bemanning, barnens behov och förutsättningar samt lokalernas storlek och utformning.

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.