Praktisk Info

Köregler för intagning och plats i förskolan

Köregler för intagning och plats i förskolan

På Eudora Internationella Förskola är alla välkomna oberoende av barn eller föräldrarnas etniska tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, kön och kulturell och social bakgrund.

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) pedagogisk verksamhet. Eudora Förskola är sedan 2 januari 2014 med i Stockholmsstads gemensamma kösystem.  

Ansökan om plats på Eudora Internationella Förskola görs alltid via Stockholm stads gemensamma ansökningssystemhttps://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag och vi tar emot barn från 12 månaders ålder. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.

Vad innebär det rent praktiskt för mig som önska ställa mitt barn i kö till förskolan?

Du som vårdnadshavare kan välja totalt fem pedagogiska verksamheter via Stockholm stads e-tjänst ”Sök plats på förskolan”. Ansök till Eudora Internationella Förskola kö och följ instruktionerna. Obs! Du behöver e-legitimation. Du kan också välja att kontakta Stockholm stads kontaktcenter direkt som kan svara på frågor om ansökningssystemet och att prioritera kön på telefon 08-508 00 508.

Så fördelas lediga platser

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Din kösiffra är preliminär

Kom ihåg att den kösiffra till en förskola du har sökt är preliminär. Tre saker styr när och var ditt barn får en plats i förskolan:

  1. Stockholm stads kö- och intagningsregler,
  2. Vilket datum ditt barn ska börja och
  3. Ditt barns plats i kön.

Obs! Platsgaranti innebär att ditt barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på en kommunal förskola eller en fristående förskola eller fritidshem som låter stadsdelen tilldela platser till sin verksamhet.

Från att din ansökan har kommit in har ditt barn rätt till en plats inom tre kalendermånader. Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april.

Läs mer på Stockholms stads hemsida om kötid och erbjudande om plats här.

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.