Praktisk Info

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö 18).

Det är pedagogerna på förskoleavdelningen Butterflies som är tryggheten och har huvudansvaret vid överlämningen. Förskoleklassen och förskolan kommer överens om tider för överlämningen.

Rutiner för överlämning

Förskollärare på avdelningen Butterflies ska ansvara för att:

  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.
  • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Arbetslaget ska

  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Vid överlämning från Eudora Internationella förskola måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke för överlämnande av information. Detta sker vid utvecklingssamtalet under vårterminen. Blanketterna ”Generell överlämning, fristående förskola” och ”Blankett för kompletterande överlämningsplan fristående förskola” används.

Under våren läser vi böcker samtalar om att några på avdelningen ska börja skolan. Vi går tillsammans och ser var skolorna ligger och dokumenterar i vilka skolor barnen kommer att börja på höstterminen.

Skolan och förskolan har samarbete då lärare från förskoleklassen om möjligt kommer och hälsar på i förskolan och träffar barnen som kommer att börja i förskoleklassen till hösten. Överlämningen sker under detta möte. Detta kan se olika ut: möte med vårdnadshavare, klasslärare och förskollärare från förskolan, eller bara klasslärare och förskollärare. Förskoleklassens lärare presenterar sig och är med i olika aktiviteter som sker på förskolan under sin vistelse. Vid överlämnande mötet ligger fokus på barnets intressen och vad man arbetat med på förskolan. Vårdnadshavare kan också själva välja att informera barnets blivande förskoleklasslärare om barnets intressen, utveckling och lärande.

Barnen brukar hälsa på i skolan en dag under vårterminen tillsammans med vårdnadshavare, då barnet får träffa lärare, elever och fritidspersonal. De äter även lunch på skolan vid ett tillfälle.

Förskolan följer upp och barnet berätta för de andra barnen på avdelningen om hur det var och delar med sig av sina upplevelser.

Mvh

Rektorn, Eudora Internationella Förskola

Policy dokument: Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet

Se bilaga 1: Överlämningsdokument från förskola till skola

Eudora Internationella Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass. Förskolan ligger i ett lugnt område på Södermalm, Fatburs Brunnsgata 17.

Skapad av
Copyright © 2022 Eudora Förskola
Prenumera till vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.